NOBCO

Coachen is een vrij beroep, wat betekent dat iedereen zich coach mag noemen. Dat maakt het soms lastig als je op zoek bent naar een goede coach. Want waar let je op? Met mijn aansluiting bij de NOBCO wil ik laten zien dat ik mijn beroep en mijn opleiding serieus neem. En dat ik jou dus ook serieus neem. Voor meer informatie over mijn aansluiting en de organisatie NOBCO kun je terecht op mijn persoonlijke pagina op www.nobco.nl.

Gedragscode en klachtenreglement

Mijn aansluiting bij de NOBCO betekent ook dat ik werk volgens de Ethische Gedragscode. Hierin staan gedragsregels rond respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Bij eventuele geschillen biedt bovendien het Klachtenreglement houvast.

 

 

 

Ontvang tips van Derksen Coaching in je mail

© Copyright - Derksen Coaching